Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów

 


KOMUNIKAT dotyczący składania wniosku o odbywanie specjalizacji

Lekarz, który chce przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na terenie województwa wielkopolskiego składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do wojewody wielkopolskiego (Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego).

Złożenie wniosku następuje w formie wniosku elektronicznego (oddzielne dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego) generowanego i pobieranego na stronie internetowej http//wors.cmkp.edu.pl.
Lekarz po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu wniosku składa go wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami do wojewody (WCZP w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5). 
 


 Komunikaty - odsyłamy na strony internetowe MZ, CMKP, CEM

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie publikuje
aktualną listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji
lekarzy i lekarzy dentystów

 

Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl

- lista miejsc szkoleniowych przyznanych w trybie rezydentury na dane postępowanie kwalifikacyjne
- informacje dla lekarzy rezydentów

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - www.cmkp.edu.pl

- programy specjalizacji, wykaz kursów specjalizacyjnych
- lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych
- informacje dotyczące uzyskania wpisu na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych
- informacje dotyczące uznania lekarzom staży/kursów odbytych w kraju lub za granicą i skrócenia czasu trwania specjalizacji
- uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem części lub całości specjalizacji
- uznanie równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

Centrum Egzaminów Medycznych - www.cem.edu.pl

- informacje dotyczące egzaminu LEK / LDEK
- informacje dotyczące egzaminu PES